Športový klub PIVO


Adresa: Hradská 62A, 821 07 Bratislava

IČO: 50068857

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5875000000004027698574 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)