Šport a zdravie n.o.


Adresa: Slovenská 8, 07101 Michalovce

IČO: 50039369

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5511000000002942016013 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)