SVETLO MÁRIINO, n. o.


Adresa: Kolárovice 338, 01354 Kolárovice

IČO: 45743304

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5409000000005058517603 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)