Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva


Adresa: Gagarinova 2490/13, 95501 Topoľčany

IČO: 50109243

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2611110000001375959001 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)