Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Notárska komora SR vydá zoznam príjemcov 2% pre rok 2020 až po 15.1. Údaje nie sú aktualizované pre aktuálny rok. Naposledy sa organizácia Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2016/2017.


Adresa: Námestie Slobody 17, 81231 Bratislava 1

IČO: 003976870001

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: SK6481800000007000547614 / kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)