STEFANI n.o.


Adresa: Žarnovická Huta 66, 96681 Žarnovica

IČO: 45743517

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8609000000005062542430 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)