SRRZ-RZ pri Základnej škole slovenskej


Adresa: Komenského 22, 946 51 Nesvady

IČO: 173196171733

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0409000000000026397608 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)