SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou Juraja Palkoviča


Adresa: Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa

IČO: 173196171381

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1052000000000017728372 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)