SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Gogoľova 2143/7, 95501 Topoľčany

IČO: 173196170706

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1011110000006625353006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)