SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Častkovce 157, 91627 Častkovce

IČO: 173196170539

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5556000000005861612001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)