SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Novozámocká 129, 94905 Nitra

IČO: 173196170744

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5956000000000817823001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)