SRRZ-RZ pri Základnej škole apoštola Pavla


Adresa: J.Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 173196171086

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6252000000000009716400 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)