SRRZ - RZ pri Základnej škole


Adresa: Ruskov 32, 044 19 Ruskov

IČO: 173196170710

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6309000000000446603068 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)