SRRZ - RZ pri Strednej odbornej škole strojníckej


Adresa: Partizánska cesta 1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 173196170420

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3809000000000038519377 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)