SRRZ - RZ pri Strednej odbornej škole techniky a služieb


Adresa: Pod amfiteátrom 2950/7, 93401 Levice

IČO: 173196170389

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9609000000000028621423 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)