SRRZ-RZ pri Spojenej škole, Športovcov 1461/17


Adresa: Športovcov 1461/17, 02001 Púchov

IČO: 173196171226

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0509000000000362893985 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)