SRRZ-RZ pri Materskej škole s vyučovacím jazykom Slovenským


Adresa: Dlhá 1, 94504 Komárno-Nová Stráž

IČO: 173196171303

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1111000000002921846819 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)