Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Milana Marečka 6110/20, 841 08 Bratislava

IČO: 173196170922

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0211000000002622742825 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)