SRRZ-RZ pri Materskej škole


Adresa: Mládežnícka ul.13, 020 01 Púchov

IČO: 173196170063

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5956000000007202266001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)