SRRZ - RZ pri Materkej škole


Adresa: Miškovecká 20, 040 01 Košice

IČO: 173196171263

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4202000000001679348357 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)