SRRZ-RZ pri I. Základnej škole


Adresa: Ul. M.R. Štefánika 30, 92001 Hlohovec

IČO: 173196171016

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7709000000000045541572 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)