SRRZ-RZ pri Gymnáziu Hlinská


Adresa: Hlinská 2423/29, 01180 Žilina

IČO: 173196170719

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2856000000000303179001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)