SRRZ-RZ pri Materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským


Adresa: Sídlisko Budúcnosť č. 325, 925 82 Tešedíkovo

IČO: 173196171195

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4052000000000010895055 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)