SRRZ- RZ pri Obchodnej akadémii, 934 40


Adresa: K. Kittenbergera 2, 93401 Levice

IČO: 173196170083

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2809000000000028619737 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)