SRRZ-RZ pri Základnej škole Eduarda Schreibera


Adresa: Schreiberova 372/6, 02061 Lednické Rovne

IČO: 173196170087

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1002000000001685494756 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)