Rodičovské združenie pri Základnej škole


Adresa: Školská 790, 03232 Východná

IČO: 173196170521

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5911110000001461124019 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)