SRRZ RZ pri Materskej škole


Adresa: Bernolákova 14, 040 11 Košice

IČO: 173196170277

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9511000000002629717876 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)