SRRZ - RZ pri ZŠ Hronské Kľačany


Adresa: Hronské Kľačany 322, 93529 Hronské Kľačany

IČO: 173196170094

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5456000000002366237001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)