SRRZ - RZ pri Základnej škole so sídlom 956 21 Tesáre 129


Adresa: Tesáre 129, 95621 Tesáre

IČO: 173196171148

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4356000000009130503002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)