SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou Jána Amosa Komenského


Adresa: Lednica 350, 02063 Lednica

E-mail: srrz.lednica@gmail.com

IČO: 173196170020

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5009000000000362008923 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)