SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Podolie 804, 91622 Podolie

IČO: 173196170601

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8656000000005812589001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)