SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Diviacka Nová Ves 260, 97224 Diviacka Nová Ves

IČO: 173196170977

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2456000000009035975001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)