SRRZ - RZ pri Základnej škole s Materskou školou


Adresa: Sídlisko Lúky 1226/75, 95201 Vráble

IČO: 173196172782

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5056000000002232554001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)