SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Hradište pod Vrátnom 44, 90612 Hradište pod Vrátnom

IČO: 173196170502

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0756000000005051652001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)