SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Čsl. Armády 290/18, 03851 Turčianska Štiavnička

IČO: 173196171228

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2809000000000353320835 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)