SRRZ - RZ pri Základnej škole


Adresa: Košariská 81, 90615 Košariská

IČO: 173196170712

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2756000000004674989001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)