SRRZ - RZ pri Základnej škole


Adresa: Mierové námestie 255/17, 97251 Handlová

IČO: 173196172751

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7609000000000066505036 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)