SRRZ - RZ pri Základnej škole


Adresa: Škultétyho 11, 95501 Topoľčany

IČO: 173196171022

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2609000000000038529196 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)