SRRZ - RZ pri Základnej škole


Adresa: Hollého 696/3, 95501 Topoľčany

IČO: 173196171330

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0609000000000038521020 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)