SRRZ – RZ pri Spojenej škole


Adresa: Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 9, 92203 Vrbové

IČO: 173196171319

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6309000000000286571983 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)