SRRZ-RZ pri Materskej škole elokované pracovisko Škultétyho 1031/26


Adresa: 29. augusta 392/2, 07501 Trebišov

IČO: 173196172614

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5211110000006621816018 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)