SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Mukačevská 27, 080 01 Prešov

IČO: 173196171323

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7909000000000505543860 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)