SRRZ - RZ pri Materskej škole Barónka


Adresa: Barónka 17, 83106 Bratislava-Rača

IČO: 173196170159

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7609000000000175133008 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)