SRRZ-RZ pri Materskej škole


Adresa: Damborského 1199/3, 841 01 Bratislava

IČO: 173196170853

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8509000000000179750628 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)