SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: P. O. Hviezdoslava 2892/20, 93401 Levice

IČO: 173196170006

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1809000000000220732588 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)