Slovenská rada rodičovských združení, SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Húskova 1288/45, 040 23 Košice-Sídlisko KVP

IČO: 173196170453

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3311000000002626722565 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)