SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Hlavná 112, 044 15 Vyšná Myšľa

IČO: 173196172781

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9709000000005123045885 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)