SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: D.Krmana 334/6, 97101 Prievidza

IČO: 173196170600

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4009000000000371971682 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)