SRRZ - RZ pri Materskej škole Nitrianske Rudno


Adresa: Hlavná 534/66, 97226 Nitrianske Rudno

IČO: 173196170350

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7909000000000372257712 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)