SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Hronská 104/15, 97668 Heľpa

IČO: 173196171290

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7609000000005023208237 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)